SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W DRODZE DO I ZE SZKOŁY

 W  ramach podniesienia bezpieczeństwa dzieci na drogach szkoła nasza przystąpiła 
do udziału w programie społecznym prowadzonym
przez Budimex S.A - „Domofon ICE”.

 

Główną ideą programu jest wyposażenie uczniów w plastikowe karty zawierające dane ułatwiające - w razie wypadku - kontakt z ich najbliższymi. Kampania ma jednocześnie szerszy wymiar edukacyjny, promując wśród młodych ludzi zasady bezpiecznego zachowania na drodze,  udzielania pierwszej pomocy, zachowania podczas kontaktu z osobą obcą oraz z psem.
1 grudnia 2016r. uczniowie klas 1-3 brali udział w uroczystej gali i odebrali „odblaskowe domofony”.
Podczas uroczystości rozpoczęcia Roku Szkolnego 2016/2017 przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie nadkomisarz p. Tomasz Kaszewski odczytał list Komendanta Wojewódzkiego zachęcający rodziców do współpracy w zakresie przekazywania informacji o zagrożeniach w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa naszego regionu.
Informacje o mapach zagrożeń bezpieczeństwa będą dostępne od września na stornach internetowych komend Policji województwa łódzkiego.
1 września przedstawiciele PEC, przed naszą szkołą, przeprowadzili akcję przypominającą o prawidłowych zasadach bezpieczeństwa dzieci.
Rozdawali dzieciom opaski odblaskowe zachęcając w ten sposób do właściwego,
a przede wszystkim bezpiecznego zachowania w drodze do szkoły.

Rady dla dzieci:

Rady dla rodziców

Do szkoły idź zawsze główną drogą.

Pamiętaj, aby Twoje dziecko zawsze było widoczne na drodze
i nosiło odblaski.

Przez ulicę przechodź tylko
w miejscach wyznaczonych.

Zapoznaj dziecko
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Bądź widoczny- nos odblaski.

Korzystaj z auta w sposób bardzo odpowiedzialny.

Jeśli nie ma chodnika, idź poboczem z lewej strony jezdni.

Dowożąc dziecko do szkoły zatrzymuj się w miejscu dozwolonym. Zapewnij dziecku bezpieczeństwo kiedy wsiada
i wysiada z samochodu.

Nigdy  nie przebiegaj przez jezdnię.

 

Pamiętaj, że ulica nie jest dobrym miejscem do zabaw.

 

Jeśli jesteś zaczepiany przez nieznajomego, powiadom o tym niezwłocznie rodziców lub opiekunów.

 

Nie przyjmuj od nieznajomych żadnych prezentów w postaci słodyczy, zabawek, pieniędzy itp.

 

Nie ufaj obcym. Nie oddalaj się od miejsca zamieszkania.

 

Klucze od mieszkania noś
w miejscu niewidocznym dla obcego.

 

Jeśli nieznajomy zapyta cię
o drogę, pod żadnym pozorem nie wsiadaj z nim do samochodu.

 
Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku