Historyczny Konkurs Internetowy

 HISTORYCZNY KONKURS INTERNETOWY

"Polska Niepodległa 1918"

  

Cele Konkursu

1. Pogłębianie i umacnianie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich w oparciu o poznawanie historii.

2. Zdobywanie wiedzy dotyczącej najważniejszych faktów z dziejów Polski w oparciu o materiały źródłowe, opracowania naukowe, publikacje internetowe, podręczniki szkolne.

3. Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności formułowania opinii na temat faktów, wydarzeń oraz postaci historycznych.

 

Regulamin konkursu

Tematem konkursu będzie "Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów obecnych klas IV-VII.


Od lutego 2018 roku na stronie internetowej szkoły www.czworka.info w każdym pierwszym tygodniu miesiąca będą ukazywać się 3 pytania konkursowe. Zadaniem uczestników konkursu będzie przesłanie prawidłowych odpowiedzi do 10 dnia każdego miesiąca na podany adres e-mail. W temacie wiadomości należy podać imię, nazwisko i klasę. Każdy uczeń, który udzieli prawidłowej odpowiedzi otrzyma 1 punkt. Osoba, która odpowie jako: pierwsza otrzyma 5 punktów, druga otrzyma 3 punkty, 
trzecia otrzyma 2 punkty.

Adres e-mail: sp4konkurs@interia.pl

Konkurs zakończy sie w listopadzie 2018 roku. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na apelu
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Organizatorzy: p. Katarzyna Zawadzka, p. Monika Grygiel

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!PYTANIA KONKURSOWE  • kwiecień

1) Jakie są polskie symbole narodowe?

a) flaga państwowa, godło, konstytucja

b) flaga państwowa, hymn, konstytucja

c) flaga państwowa, godło, hymn


2) Na paryskiej konferencji pokojowej, w wyniku której podpisano traktat wersalski, Polskę reprezentował m.in.:

a) Józef Beck,

b) Roman Dmowski,

c) Wojciech Korfanty


3) Kraj w którym utworzono polską „Błękitną Armię” to:

a) Hiszpania,

b) Francja,

c) Włochy

 


  • marzec 
1. W którym roku zostały utworzone Legiony Polskie we Włoszech?
2. Podaj dokładną datę wybuchu powstania listopadowego?
3. Kto znajduje się na prezentowanych ilustracjach ?


a)          b)  
c) 


  • luty

1. Którą rocznicę odzyskania niepodległości będziemy obchodzić w roku 2018?

2. Po ilu latach niewoli Polska odzyskała niepodległość?

3. Podaj nazwy państw, które dokonały trzeciego rozbioru Polski.


Nasz adres:

ul. Lipowa 11, 
97-400 Bełchatów
Kontakt z nami:
tel. 44 632 22 18   fax 44 632 20 34
e-mail sp4b@interia.pl
Godziny  pracy sekretariatu: 
pn - pt: 7:30 - 15:30

 


Nasza szkoła jest zawsze na medal!