SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Historyczny Konkurs Internetowy

 HISTORYCZNY KONKURS INTERNETOWY

"Polska Niepodległa 1918"

  

Cele Konkursu

1. Pogłębianie i umacnianie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych i obywatelskich w oparciu o poznawanie historii.

2. Zdobywanie wiedzy dotyczącej najważniejszych faktów z dziejów Polski w oparciu o materiały źródłowe, opracowania naukowe, publikacje internetowe, podręczniki szkolne.

3. Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności formułowania opinii na temat faktów, wydarzeń oraz postaci historycznych.

 

Regulamin konkursu

Tematem konkursu będzie "Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku". Konkurs przeznaczony jest dla uczniów obecnych klas IV-VII.


Od lutego 2018 roku na stronie internetowej szkoły www.czworka.info w każdym pierwszym tygodniu miesiąca będą ukazywać się 3 pytania konkursowe. Zadaniem uczestników konkursu będzie przesłanie prawidłowych odpowiedzi do 10 dnia każdego miesiąca na podany adres e-mail. W temacie wiadomości należy podać imię, nazwisko i klasę. Każdy uczeń, który udzieli prawidłowej odpowiedzi otrzyma 1 punkt. Osoba, która odpowie jako: pierwsza otrzyma 5 punktów, druga otrzyma 3 punkty, 
trzecia otrzyma 2 punkty.

Adres e-mail: sp4konkurs@interia.pl

Konkurs zakończy sie w listopadzie 2018 roku. Wyniki konkursu zostaną przedstawione na apelu
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Organizatorzy: p. Katarzyna Zawadzka, p. Monika Grygiel

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!PYTANIA KONKURSOWE


  • październik

1) W którym roku doszło do strajku szkolnego we Wrześni?

a) 1931

b) 1801

c) 1901


2) Wyjaśnij pojęcie katorga.


3) Co oznacza skrót ZWC ?

a) Związek Walki Czynnej

b) Zakład Walki Czynnej

c) Związek Walki Cywilnej


  • wrzesień

1) Klacz marszałka Józefa Piłsudskiego nosiła imię:

a. Darecka

b. Kasztanka

c. Gniada


2) Wielka Emigracja to ruch emigracyjny o podłożu patriotyczno-politycznym po upadku:

a. insurekcji kościuszkowskiej

b. powstania styczniowego

c. powstania listopadowego


3) Wyjaśnij pojęcie praca organiczna.
  • sierpień
1) Słowa Mazurka Dąbrowskiego napisał:
a. Józef Wybicki.
b. Józef Piłsudski.
c. Maria Konopnicka.

2) Jak długo piastował urząd pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej Gabriel
Narutowicz?
a. jeden tydzień
b. jeden miesiąc
c. pięć dni

3) W rocznicę wybuchu powstania listopadowego obchodzony jest:
a. Dzień Podchorążego
b. Dzień Żołnierzy
c. Dzień Flagi


  • lipiec
1. Jedną z najbardziej krwawyc3h bitew powstania listopadowego rozegrano 25 lutego 1831 roku pod:
a) Olszynką Grochowską
b) Wawrem
c) Stoczkiem

2. Na mocy traktatu w Tylży podpisanego przez Aleksandra I i Napoleona Bonaparte utworzono Księstwo Warszawskie, które istniało w latach:
a) 1807-1815
b) 1808-1815
c) 1807-1918

3. Stwierdzenie o konieczności utworzenia niepodległego państwa polskiego z zapewnionym dostępem do morza znalazło się w:
a) orędziu prezydenta Wilsona
b) Akcie 5 listopada
c) dekrecie Rady Komisarzy Ludowych
  • czerwiec

1. Wyjaśnij pojęcie plebiscyt.

2. W którym roku Józef Piłsudski dokonał zamachu majowego?:

a) 1926

b) 1940

c) 1860

d) 1962

3. Wyjaśnij cel powstania Ligi Narodów.

  • maj
1. W którym roku odbyły się zaślubiny Polski z morzem w Pucku?
a) 1926
b) 1920
c) 1934

2. Ignacy Jan Paderewski był światowej sławy:
a) malarzem
b) pisarzem
c) pianistą

3. Branka to:
a) nieregularna walka prowadzona na tyłach wroga
b) pobór do wojsk carskich obywateli Królestwa Polskiego
c) określenie reformy uwłaszczeniowej
  • kwiecień

1) Jakie są polskie symbole narodowe?

a) flaga państwowa, godło, konstytucja

b) flaga państwowa, hymn, konstytucja

c) flaga państwowa, godło, hymn


2) Na paryskiej konferencji pokojowej, w wyniku której podpisano traktat wersalski, Polskę reprezentował m.in.:

a) Józef Beck,

b) Roman Dmowski,

c) Wojciech Korfanty


3) Kraj w którym utworzono polską „Błękitną Armię” to:

a) Hiszpania,

b) Francja,

c) Włochy

 


  • marzec 
1. W którym roku zostały utworzone Legiony Polskie we Włoszech?
2. Podaj dokładną datę wybuchu powstania listopadowego?
3. Kto znajduje się na prezentowanych ilustracjach ?


a)          b)  
c) 


  • luty

1. Którą rocznicę odzyskania niepodległości będziemy obchodzić w roku 2018?

2. Po ilu latach niewoli Polska odzyskała niepodległość?

3. Podaj nazwy państw, które dokonały trzeciego rozbioru Polski.


Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl
Godziny pracy sekretariatu: 
pn., śr., czw., pt.: 7:00 - 16:00
wt.: 7:00 - 17:00