SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Archiwum

16.09.2016

KONKURS "SUPER ŚWIETLICZAK"


 REGULAMIN KONKURSU "SUPER ŚWIETLICZAK"

 

I. CELE KONKURSU:

- Propagowanie pozytywnych wzorców zachowania.

- Podniesienie poziomu kultury osobistej.

- Wyrabianie sprawności w posługiwaniu się zwrotami grzecznościowymi.

- Umiejętność kulturalnego komunikowania się z innymi.

- Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się
w różnych sytuacjach.

- Wyróżnienie tych, których cechują dobre maniery.

- Poszanowanie mienia własnego.

- Wyrobienie postawy odpowiedzialności za swoje bezpieczeństwo wraz
z umiejętnością przewidywania skutków zachowań własnych dla bezpieczeństwa swojego i innych ludzi.

- Wdrażanie i umacnianie poczucia odpowiedzialności za mienie społeczne poprzez szczególne poszanowanie mienia szkolnego

 

II. Zasady przyznawania nagrody i tytułu „Super Świetliczak”

Nagrodę rzeczową i tytuł „Super Świetliczak” przyznaje się uczniom klas O-IV Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie w dwóch kategoriach:

a) uczniowie klasy 0

b) uczniowie klas I-IV

W każdej kategorii można przyznać maksymalnie 2 nagrody:

1. Uczniowie są wyłonieni przez wychowawców świetlicy szkolnej w ostatnim tygodniu maja 2017 roku.

2.Ostateczną decyzję o przyznaniu nagrody i tytułu „Super Świetliczak” , podejmuje Prezydium złożone z wychowawców świetlicy szkolnej. Od ich decyzji nie przysługuje odwołanie.

4. Nagroda wręczana jest w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.

 

 

III.Warunki otrzymania przez ucznia nagrody i tytułu

„Super  Świetliczak”

1. Uczeń obowiązkowo musi spełnić wszystkie poniższe warunki:

a) aktywny udział w konkursach organizowanych w świetlicy szkolnej,

b)być koleżeńskim, pomagać  innym,

c)być wzorem kultury osobistej,

d) chętnie uczestniczyć w zajęciach i innych inicjatywach organizowanych przez świetlicę szkolną,

e)być twórczym i kreatywnym,

f) wyróżniać się na tle grupy wzorowym zachowaniem,

g) dawać przykład innym swoją postawą dobrego ucznia.

Anetta Pabich, Emilia Ciołek - koordynatorzy konkursu.


Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl
Godziny pracy sekretariatu: 
pn., śr., czw., pt.: 7:00 - 16:00
wt.: 7:00 - 17:00