SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Kampanie i programy edukacyjne


NASZA SZKOŁA BIERZE UDZIAŁ W AKCJI "RAZEM NA ŚWIĘTA"


"ODBLASK - Świeć przykładem"
 


 

POMYSŁOWY ROK


ZA KILKA DNI ŚWIĘTA

KOLOROWA LOKOMOTYWA

UCZNIOWIE CZWÓRKI SĄ KULTURALNI

 MIKOŁAJ NA DRODZE

Bełchatowscy Policjanci wspólnie z przedstawicielem z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim, gościem specjalnym – Świętym Mikołajem oraz jego pomocnikami z klasy policyjnej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Bełchatowie - odwiedzili czwartoklasistów ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie w ramach prowadzonej akcji „Mikołaj na drodze”. Uczniowie otrzymali komiks o superbohaterze SUPER STOPKU, z którym będą przygotowywać się do egzaminu na kartę rowerową.

Bełchatowscy policjanci po raz kolejny włączyli się w działania „Mikołaj na drodze” prowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Piotrkowie Tryb. Celem akcji jest przypomnienie podstawowych zasad związanych z bezpieczeństwem, w nieco odmiennej formie.

5 grudnia 2017 roku Święty Mikołaj w asyście policji zawitał do uczniów klas czwartych SP Nr 4 w Bełchatowie, aby wręczyć im komiksy
o superbohaterze STOPKU, z którym będą przyswajać wiedzę o ruchu drogowym, niezbędną do zdania egzaminu na kartę rowerową. Czwartoklasiści z radością powitali niecodziennych gości i chętnie odpowiadali na zadawane pytania. Na zakończenie były słodycze
i pamiątkowe zdjęcia. Upominki dla czwartoklasistów ufundował piotrkowski WORD.
"Stop agresji fizycznej i psychicznej ". "Nie zamykają oczu - Agresja". Zajęcia z pracownikami Straży Miejskiej w ramach profilaktyki, które odbyły się 5 grudnia 2017r. w naszej szkole dla klas 6 i 7.8 listopada
klasa 2 i klasy 3 wzięły udział w spotkaniu ze Strażą Miejską w ramach profilaktyki. Nauka przez zabawę - ,,Przygotowanie do uczestnictwa w ruchu drogowym" z Autochodzikiem.​
 


18 października 2017r
. w ramach zajęć profilaktycznych i współpracy ze Strażą Miejską odbyły się zajęcia dla klas zerowych i pierwszych pt. "Bezpieczeństwo dziecka  w kontaktach z osobami obcymi".​3 października 2017r.
 w naszej szkole odbyły się warsztaty  z udziałem profesjonalnego tresera wraz z psem Aiaxem na temat
 „Bezpiecznego kontaktu z psem”. 
Dziękujemy pracownikom Fundacji Ośrodka Realizacji  Inicjatyw 
za umożliwienie udziału
w ciekawej i pouczającej prelekcji. 

zdjęcia...BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W DRODZE DO I ZE SZKOŁY

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W INTERNECIE


LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGOEKSPERYMENT ŁAŃCUCHOWY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W BEŁCHATOWIE W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA W RUCHU ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE OBSZARY 
I ZADANIA .


REALIZACJA ZADAŃ OBSZARU NR 1

Odbyły się zajęcia wychowania fizycznego związane z aktywnością fizyczną, które pokazały, że lekcje WF mogą być ciekawe i atrakcyjne.

Przykłady dobrych praktyk:

scenaruisz zajęć wf 1

scenariusz zajęć wf 2


REALIZACJA ZADAŃ OBSZARU NR 2

Wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego

scenariusz zajęć wf 3

scenariusz zajęć wf 4REALIZACJA ZADAŃ OBSZARU NR 5

Pozalekcyjne zajęcia sportowe

Pozalekcyjne zajęcia sportowe dają  naszym uczniom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla zdrowia uczniów. Pozwalają odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole, rozwijać i pogłębiać zainteresowania sportowe .
Celem zajęć organizowanych w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych jest: 
• wdrożenie uczniów do przestrzegania zasad współżycia zespołowego,
• kształtowanie samodyscypliny,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz kolegów, 
• propagowanie zasad „czystej gry” ( fair play), 
• rozwijanie wiary we własne siły, przełamywanie lęków i obaw, 
• rozbudzanie zainteresowań aktywnością ruchową. 

W naszej szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne cyklicznie przez cały rok szkolny. Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań sportowych. 

BASEN I LODOWISKO


REALIZACJA ZADAŃ OBSZARU NR 6

Ruch poza szkołą

W okresie trwania konkursu Szkoła Podstawowa nr 4 w Bełchatowie wraz z Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym LUKS zorganizowała dla dziewczyn i chłopców z naszej szkoły zawody tenisa stołowego.

TENIS STOŁOWY - ZAWODYPROJEKT CZWÓRKA DROGĄ DO SUKCESU NA BANK Z BANKIEM ZACHODNIM WBK!

BEZPIECZNA PRZERWA

UWAGA NADWAGA!

UWAGA NADWAGA spotkanie dla uczniów klas 4-6

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI

Między nami kobietkami - spotkanie dla dziewczynek z klas szóstych

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.Klasa 1 a, 1b i 1c biorą udział w programie „Mały Mistrz”, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza

 

Bloki te toRowerzysta-TurystaGimnastyk-TancerzSaneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz,PiłkarzLekkoatletaPływak-Wodniak.

 

Główne cele programu "Mały Mistrz"

1.    poprawa stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;

2.    wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w planowaniu i prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;

3.    promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową;

4.    monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III;

5.    określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów;

6.    zachęcenie uczniów do nowych form aktywności fizycznej; 


Mały Mistrz

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.


EKOLOGICZNIE Z CZWÓRKĄ ŻYJ!!!


SMOK MĄDRAGON DAJE RADĘOWOCE W SZKOLEŚNIADANIOWA KLASA

4 kwietnia 2012 roku odbyło się spotkanie uczniów klas szóstych z podkomisarzem Sławomirem Szymańskim na temat „ Odpowiedzialność prawna nieletnich i osób dorosłych”.                                                                                                                                    

Opinie uczniów na temat tego spotkania:                                                                                                                                                                                             * Policjant opowiadał o agresji, która może przemienić się w przemoc. Spotkanie bardzo mi się podobało, ponieważ dużo z niego wyniosłam – wiem czego nie powinniśmy robić.

* Podczas spotkania dowiedziałam się, że  :                                                                 
- w szkole nie wolno robić sobie kawałów, które są przykre dla drugiej osoby.                                       Wiem, że przemoc jest najgorszą rzeczą. Nie wolno nikogo bić i robić innych przykrych rzeczy. Nie można ze złości wyżywać się na kimś innym.

* Z dzisiejszego spotkania zapamiętałem to, że przemoc jest fizyczna i psychiczna. Rozmawialiśmy                o agresji. Dowiedziałem się, co to jest przestępstwo.

* Policjant mówił o złości i przemocy. Dowiedzieliśmy się o tym, że   w wieku 13 – 17 lat za czyny karalne można iść do poprawczaka, a po skończeniu 17 lat Ado więzienia. Mówiliśmy o cyberprzemocy. 
Do Programu „Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość” przystąpiło 51uczniów klas drugich.                                                                                                                                  
Celem  głównym programu jest - zmniejszenie występowania próchnicy zębów u dzieci.        
Celeszczegółowe:                                                                                                                                               * wzrost wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej                                                                                       
* wyrobienie nawyków higienicznych od najmłodszych lat                                             
* podniesienie wśród dzieci odpowiedzialności za higienę jamy ustnej                                                             * zachęcanie rodziców do współdziałania  na rzecz prawidłowej higieny jamy ustnej                       Nauczyciele otrzymali pakiety materiałów edukacyjnych :                                                                
- poradnik dla szkolnego realizatora programu                                                                                      
- plakat „ Na odsiecz Zębolandii”                                                                                                                     - - plakat „Szczotkowanie zębów w 5 krokach”                                                                                                                  
- film „Doktor Ząbek i legenda Zębolandii” (płyta CD/ kaseta VHS).                               
Natomiast uczniowie otrzymali pakiet składający się z pasty oraz szczoteczki do zębów.

colgate

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

    Próchnica jest jedną z najszerzej rozpowszechnionych chorób na świecie. W Polsce dotyczy 85-90% wszystkich grup wiekowych. Głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rozwój próchnicy zębów są bakterie, które rozkładając cukry obecne w pożywieniu, wytwarzają kwasy rozpuszczające substancje mineralne szkliwa. Czas zalegania pokarmu w jamie ustnej jest drugim czynnikiem próchnicy. Kolejne czynniki powstawania próchnicy to: czynniki dietetyczne i uwarunkowania genetyczne. To, czy nasze zęby będą zdrowe w największej mierze zależy jednak od nas samych, od naszej świadomości i znajomości problemu.

Nasza szkoła oraz 1200 innych szkół podstawowych ze 106 miast Polski przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”.                           
Uczestnikami programu są uczniowie klasy III a oraz III b.              

Celem przedsięwzięcia jest:                                                                                                       
- kształtowanie właściwych postaw ekologicznych poprzez sygnalizowanie uczniom zagrożeń, jakie dla środowiska stanowi ZSEE,                                                                       
- wskazanie, w jaki sposób można te zagrożenia zminimalizować,                                                     - motywowanie do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska.                                                                                                                    

                                                      

  

 6 października 2011 roku odbyło się spotkanie, podczas którego przeprowadzony został program edukacyjny dla dziewcząt klas szóstych – pt. ,,Miedzy nami kobietkami ”. Program przeprowadziła mgr Joanna Matczak , która jest prelegentką działu edukacji i profilaktyki firmy Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o. o. Tematem spotkania są problemy okresu dojrzewania, pierwsze tajniki dorosłości  i praktyczne wskazówki jak sobie radzić w trudnych dla kobiet sytuacjach oraz wyrabianie właściwych nawyków higienicznych.
Wszystkie uczestniczki spotkania otrzymały upominek ,, Twoja szczęśliwa torebka”, która zawierała  książeczkę opowiadającą o zmianach w ich organizmie w okresie dojrzewania, opracowaną  przez Centrum Informacji Always oraz pakietem próbek  produktów sanitarnych przez nich produkowanych. Ze spotkania zadowolone są zarówno dziewczęta jak i prowadząca, ze względu ma miłą atmosferę.

Między nami kobietkami

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

  

Pierwszaki ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie wzięły udział w konkursie plastyczno – rysunkowym pod nazwą ,,Bezpieczeństwo Dziecka na Drodze -2011”.Uczniowie wykonali prace plastyczne, które zostały ocenione przez Komisję konkursową. Przy ocenie i wyborze prac jury kierowało  się między innymi :

- zgodnością przedstawionej sytuacji z zasadami ruchu drogowego,

- pomysłowością i inwencją twórczą autorów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło  6 października 2011 roku . W spotkaniu uczestniczyli przedstawicielka  firmy Statoil Poland Sp. z o. o oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji.

Organizatorem i sponsorem nagród jest Statoil Poland Sp. z o. o.

Główną nagrodę – rower oraz kask otrzymała Weronika Wlazło uczennica  klasy 1a,

II miejsce – kamizelka odblaskowa oraz gra edukacyjna trafiła do Oliwi Oset z klasy 1b.

III miejsce – kamizelkę odblaskową oraz puzzle edukacyjne otrzymała Wiktoria Marczak z klasy 1b.

W mini teście ze znajomości przepisów ruchu drogowego poprawne odpowiedzi uczniów zostały nagrodzone kamizelkami odblaskowymi. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali książeczki edukacyjne pt. ,,Malujemy - i już wiemy”


 


Statoil 2011

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść. W Szkole Podstawowej  nr 4 w Bełchatowie odbywają się koncerty prowadzone przez muzyków zatrudnionych  przez Biuro Koncertowe  ,,WIRTUOZ’’. Uczniowie podczas spotkań  z muzyką ,, na żywo’’ poznają wygląd,  budowę i brzmienie prezentowanych instrumentów muzycznych. Mają możliwość słuchania utworów z różnych stron świata. Prowadzący koncert rozwijają wyobraźnię i inwencję twórczą młodych słuchaczy poprzez różne formy działalności ; gra na instrumentach, słuchanie, śpiew, ruch i tworzenie muzyki. Aktywizują dzieci zapraszając do wspólnej zabawy i rozwiązywania zagadek muzycznych.  Ta forma działania uzupełnia i umożliwia realizację podstawy programowej z zakresu edukacji muzycznej w klasach 0 –III oraz muzyki w klasach IV – VI.


Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku