PROJEKT CZWÓRKA DROGĄ DO SUKCESU NA BANK Z BANKIEM ZACHODNIM WBK!

W naszej szkole od 07 stycznia do 30 maja 2014 r.
jest realizowany PROJEKT CZWÓRKA DROGĄ DO SUKCESU
NA BANK Z BANKIEM ZACHODNIM WBK !

Został on dofinansowany w II edycji Programu Grantowego
BANK DZIECIĘCYCH UŚMIECHÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK.  

CELE PROJEKTU:
Wyrównywanie szans edukacyjnych, zwiększenie efektywności świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wsparcie ucznia posiadającego różnorodne indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz zainteresowania, integracja oraz wspomaganie środowiska rodzinnego w zaspakajaniu potrzeb, zapobieganie marginalizacji, uspołecznienie i uwrażliwienie, niwelowanie luk
w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych.

SPOSÓB REALIZACJI:

Specjalistyczne zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne:

1. Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
i pisaniu (zagrożonych ryzykiem dysleksji)
2. Zajęcia terapeutyczne metodą Weroniki Shelborne z elementami muzykoterapii
3. Zajęcia logopedyczne z elementami emisji głosu
4. Biblioterapia -Zajęcia psychoedukacyjne - Radzenie sobie ze stresem
5. Zajęcia przyrodnicze z elementami ekologii


Nasz adres:

ul. Lipowa 11, 
97-400 Bełchatów
Kontakt z nami:
tel. 44 632 22 18   fax 44 632 20 34
e-mail sp4b@interia.pl
Godziny  pracy sekretariatu: 
pn, śr - pt: 7:30 - 15:30; 
wt: 9.00 - 17.00


Nasza szkoła jest zawsze na medal!