UBEZPIECZENIE

 

 

ZGŁOSZENIE SZKODY NNW DZIECI I MŁODZIEŻY DO COMPENSA TU SA

OWU ZNAJDUJĄ SIĘ W SEKRETARIACIE PLACÓWKI


Szkodę można zgłosić w jeden z trzech możliwych sposobów:

1. Telefonicznie – dzwoniąc na numer 801 120 000 lub 22 501 61 00

2. E-mailem - wysyłając zgłoszenie na dokumenty@compensa.pl

3. Listownie – wysyłając niezbędne dokumenty oraz wypełniony formularz na adres:           
COMPENSA TU SA Vienna Insurannce Group Aleje Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa

 4.On-line – na stronie http://www.compensa.pl

 

NIEZBĘDNE INFORMACJE PRZY ZGŁASZANIU SZKODY:

1. Data, godzina i miejsce wypadku

2. Numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda

3. Dane osobowe Rodzica(PESEL, seria i numer dowodu osobistego)

4. Dane teleadresowe i PESEL Poszkodowanego

5. Okoliczności zaistnienia wypadku

6. Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia

7. Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia

8. Rodzaj doznanych obrażeń ciała

9. Numer konta do wypłaty odszkodowania


DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZMY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Kserokopia dowodu osobistego prawnego opiekuna.

2. Dokumentacja medyczna z przeprowadzonego leczenia, w tym w szczególności z udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zdarzeniu; dokumentacja musi zawierać diagnozę lekarską i potwierdzać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wskazanym zdarzeniem, a doznanym urazem.

3. Oryginalne rachunki i oryginalne dowody opłat (w przypadku roszczeń dotyczących kosztów leczenia).


W każdej chwili możecie Państwo sprawdzić status szkody dzwoniąc na numer: 801 120 000 lub 22 501 61 00.

W razie problemów ze zgłoszeniem lub wypłatą odszkodowania należy skontaktować się z Agencją ubezpieczeniową obsługującą placówkę oświatową:                        

 

Ubezpieczenia (PUNKT ERGO HESTIA) Bełchatów ul. Piłsudskiego 1,

 

889-180-353 lub 44 634-80-88


DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADO

Nasz adres:

ul. Lipowa 11, 
97-400 Bełchatów
Kontakt z nami:
tel. 44 632 22 18   fax 44 632 20 34
e-mail sp4b@interia.pl
Godziny  pracy sekretariatu: 
pn, śr - pt: 7:30 - 15:30; 
wt: 9.00 - 17.00


Nasza szkoła jest zawsze na medal!