SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Z życia szkołyEGZAMIN ÓSMOKLASISTY
- ważne informacje
DZIEŃ MAMY W KLASIE 0b


  U W A G A !

Szanowni Rodzice,
Rozliczanie wydatków związanych z przyznanym stypendium szkolnym odbędzie się  w Urzędzie Miasta Bełchatowa
(hol na parterze) w poniższych terminach:

- 27, 28, 29 maja 2020 r.

- 3, 4, 5 czerwca 2020 r.

- 8, 9, 10 czerwca 2020 r.

- 17, 18, 19 czerwca 2020 r.

- 24, 25, 26 czerwca 2020 r.

- 29, 30 czerwca 2020 r.

wyłącznie w godzinach od 9.00 do 13.00.

Proszę pamiętać o dołączaniu do faktur numeru konta, na które przekazane zostaną rozliczone środki.


Pracownia Ekologiczna Tlen w SP 4 - realizacja projektu współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

więcej...
Lista kandydatów przyjętych na rok szkolny 2020/2021