Biblioteka - konkursy

14 PAŹDZIERNIKA jest dla naszej szkoły szczególnym dniem, gdyż obchodzimy podwójne święto: DZIEŃ PATRONA SZKOŁY ORAZ DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ.

W szkole na górnym holu widniej gazetka poświęcona patronowi - Stefanowi Żeromskiego, a w gablocie można podziwiać nowy sztandar.


ŻYCIORYS

Stefan Żeromski , pseudonimy Maurycy Zych, Józef Katerla i Stefan Iksmoreż.

Urodził się 14 października 1864 roku w Strawczynie koło Kielc pod ówczesnym zaborem rosyjskim (zmarł w Warszawie 20 listopada 1925), prozaik, dramatopisarz, publicysta.

Pochodził z rodziny szlacheckiej. Lata szkolne (1876-1887) spędził w Kielcach, a studia w Instytucie Weterynaryjnym w Warszawie, które niestety przerwał z braku środków do życia. Następnie pracował jako guwerner w dworach szlacheckich, m.in. w Nałęczowie.

Chory na gruźlicę, wyjechał w 1892 roku do Szwajcarii, gdzie pełnił funkcję zastępcy bibliotekarza Polskiego Muzeum Narodowego w Rapperswilu.

To doświadczenie pozwoliło mu tak naturalistycznie opisywać szwajcarskie krajobrazy w opowiadaniu "O żołnierzu tułaczu". Po powrocie ze Szwajcarii pracował w Bibliotece Ordynacji Zamoyskich w Warszawie.

Zmuszony do opuszczenia zaboru rosyjskiego, przeniósł się do Galicji, a w 1909 wyjechał do Paryża, od 1913 w Zakopanem.

W roku 1918 organizator polskiej władzy państwowej na Podhalu, prezydent tzw. Republiki Zakopiańskiej. Od 1919 roku przebywa w Warszawie. Inicjator projektu Akademii Literatury,

 współzałożyciel i prezes (1920) Związku Zawodowego Literatów Polskich,

założyciel Straży Piśmiennictwa Polskiego i polskiego PEN-Clubu (1924).

Przyczynił się do powstania Towarzystwa przyjaciół Pomorza (1920), uczestniczył w akcji plebiscytowej na Mazurach. W dowód uznania dla zasług otrzymał mieszkanie na Zamku Królewskim w Warszawie. W 1924 roku kandydował do Nagrody Nobla, ale jej nie otrzymał, głównie z powodu kampanii niemieckiej, po opublikowaniu tomu Wiatr od morza (1922)


TWÓRCZOŚĆ

- Zbiory prozy: Opowiadania opublikowane pod pseudonimem Maurycy Zych (1895, m.in. Doktor Piotr, Siłaczka) oraz Rozdziobią nas kruki, wrony... (1895) nawiązujące do powstania styczniowego;
- Utwory powieściowe (1898, dłuższe opowiadania, np. O żołnierzu tułaczu, Promień);
- Powieści społeczno-obyczajowe: Syzyfowe prace (1897), Ludzie bezdomni (tom 1-2, 1899, z datą 1900);
- Napisana w 1904 roku wielka powieść historyczna z okresu wojen napoleońskich Popioły ustaliła ostatecznie reputacje Żeromskiego (tom 1-4, 1904) oraz "klechda" z czasów powstania styczniowego Wierna rzeka (1912);
- Podejmując tematykę historyczną, Żeromski nawiązywał do problemów współczesności, np. w utworach: Powieść o Udałym Walgierzu (Chimera 1905), Sen o szpadzie (1905), Echa leśne (1905), Nagi bruk (1906), Nokturn (1907), Słowo o bandosie (1908), Duma o hetmanie (1908), a także w tragedii Sułkowski (1910);
- Tematykę współczesną podjął w powieściach: Dzieje grzechu (tom 1-2, 1908), Uroda życia (1912), Przedwiośnie (1924, z datą 1925), w trylogii Walka z szatanem (1916-1919)

oraz dramatach: Róża  (1909), Turoń (1923), Uciekła mi przepióreczka (1924).

Poematy prozą: Wisła (1918), Międzymorze (1923), Puszcza jodłowa (1925).
- Proza publicystyczna m.in.: Początek świata pracy (1919), Snobizm i postęp (1923);


Utwory Żeromskiego przekładane były na kilkanaście języków, wiele trafiło na scenę:

  • Dzieje grzechu (1918 reż. Antoni Bednarczyk, 1933 reż. Henryk Szaro, 1975 reż. Walerian Borowczyk),
  •  Wierna rzeka (1923 reż. Edward Puchalski - pt. "Rok 1863", 1936 reż. Leonard Buczkowski),
  •  Popioły (1965 reż. Andrzej Wajda),
  •  Przedwiośnie (1929 reż. Henryk Szaro, 2000 reż. Filip Bajon). Przedwiośnie (reżyseria: Filip Bajon scenariusz: Filip Bajon muzyka: Michał Lorenc zdjęcia: Bartek Prokopowicz 02.03. 2001 r. premiera),
  • Uroda życia (1930 r. reż. Juliusz Gardan)
  • Wiatr od morza (1930 r. reż. Kazimierz Czyński)
  •  Syzyfowe prace (2000 reż. Paweł Komorowski),
  •  W 80 rocznicę śmierci pisarza (20 listopada 1925 r.) w Nałęczowie odbyła się premiera filmu pt. "Stefana Żeromskiego dusza rozdarta" autorstwa Lucyny Smolińskiej i Mieczysława Sroki.


WSPOMNIENIA

5 października 2001 r. zmarła w Warszawie w wieku 88 lat Monika Żeromska; córka Stefana Żeromskiego, artystka, malarka, pisarka. Po wielkim ojcu odziedziczyła talent pisarski; jej wspomnienia, które wydała pod koniec swego życia rozeszły się jako bestsellery.

Pogrzeb Moniki Żeromskiej odbył się w Warszawie 11 października 2001, została pochowana obok rodziców na Cmentarzu Ewangelicko-reformowanym.

 

TAK PISANO O STEFANIE ŻEROMSKIM I O JEGO DZIEŁACH:

 

Antoni Lange, „Przegląd Tygodniowy” 1895, nr 37
„P. Żeromski ma swój specyficzny punkt widzenia, z którego patrzy na społeczeństwo. Społeczeństwo jego – to świat rozbity i wywrócony do góry nogami; nic tu nie jest na swoim miejscu, wszystko w ruchu, nieustalone, wszystko zda się, zmieniło swoje położenie (…) Jest to, jak widzimy, grubiański realista i zarazem głęboki psycholog; jest to chłopoman-społecznik, który do połowy jeszcze zatrąca cyganerią studencką, i zarazem trzeźwy myśliciel, który widzi w świecie dzisiejszym przede wszystkim wymianę stanowisk; rozkochany w naturze malarz-panteista”.

 

Stanisław Wyrzykowski, „Życie” 1897, nr 8
„Rozdzióbią nas kruki, wrony…czytano z zapartym tchem, ze łzami bólu w oczach, czytano, jak się słucha pieklonego i szczerego opowiadania o zdarzeniu strasznym, a bardzo wszystkich obchodzącym (…) Zych ma właściwy sobie, a dość niezwykły sposób opowiadania. Odstępuje często głównego wątku, gubi się w szczegółach, kreśli mimochodem wprost cudne opisy przyrody, rzuca jakby od niechcenia refleksje, pełne zwrotów niespodziewanych i zastanawiających, a potem nagle, prawie bez wysiłku zdobywa się na epizod, w którym jak w ogniu skupia wszystkie siły swego talentu. Najgłówniejszą z nich i najświetniejszą jest głębokie, z trudem nieledwie hamowane uczucie, które przenika wszystkie utwory Zycha”.

 

 

Władysław Jabłonowski, „Tygodnik Ilustrowany” 1896, nr 5

„A tematy Opowiadań jakże są pyszne i w myśli bogate! Jak z duszy naszej wyciskają wszystko, co najlepsze, by współczuć z niedolą innych, tragizmem niektórych położeń życiowych – bezbrzeżnym smutkiem i złem nie do naprawienia (…) A wszystko to nie łechce nas niesmaczną sensacją i nerwów zgiełkliwą jaskrawością nie targa – lecz w głąb istoty własnej nie wpycha i uczy prostoty rzewnej i skruchy bezobłudnej, i każe czuć silnie, i myśleć… bez końca”.

 

Antoni Potocki „Tydzień” 1895, nr 28
„Wkrótce po ukazaniu się Siłaczki w tym samym «Głosie» wszczęła się polemika o jej bohatera dr. Obareckiego z Obrzydłówka. Redakcja otrzymała mnóstwo listów z zapadłych kątów prowincji, w których czytelnicy, stali i przygodni, już to napadali na Obareckiego, już to wymyślali na swój własny «Obrzydłówek», tj. Kozienice, Grójec, Kutno lub inny Pacanów. «Obrzydłówek» stał się w sferze młodej, rozjeżdżającej się z uniwersytetów inteligencji synonimem zapadłej, prowincjonalnej dziury, a dr Obarecki – przezwiskiem przeciętnego «pioniera cywilizacji», wyruszającego z ideami i zamiarami na posadę do Obrzydłówka (…)”. „Taki był debiut p. Żeromskiego; coś, takie «coś» nie dające się odpędzić, coś bardzo znanego, jakiś ból współczesny, jakieś troski dnia bieżącego przynosiła każda jego nowela. I nie była to tzw. tendencja utworu, nie był to morał na końcu noweli, czekający wraz z wrażeniem niesmaku na czytelnika, ale taki już właściwy autorowi kąt patrzenia na rzeczy”


TADEUSZ Różewicz:

... jest luty 2002 roku

idę ulicami Stefana Żeromskiego

idę pożegnać się z panią Moniką

która zasnęła odeszła

naciskam guziczek domofonu

nazwisko i imiona

Anny Moniki zamalowane

zieloną farbą

 

 

ZAPRASZAM DO KONKURSU O STEFANIE ŻEROMSKIM

Każdy chcący się wykazać wiedzą o patronie może odpowiedzieć na poniższe pytania i gotowe odpowiedzi wraz z pytaniami dostarczyć do biblioteki szkolnej do 20 listopada 2019 r.

Oto pytania konkursowe dla tych, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę.

1. Wskaż miejsce, rok urodzin pisarza.
2. Podaj imiona rodziców literata.
3. Gdzie twórca odbył wczesnoszkolną i gimnazjalną edukację?
4. Jak wyglądały relacje pisarza z matką?
5. Podaj tytuł pierwszej przeczytanej przez Żeromskiego książki.
6. Kto był ulubionym nauczycielem młodego pisarza?
7. Jak nazywali się dwaj najbliżsi przyjaciele Żeromskiego z czasów szkolnych?
8. Gdzie przebiegała ponadgimnazjalna edukacja pisarza?
9. Czy Żeromski zrobił maturę?
10. W jaki sposób osierocony i pozbawiony majątku Żeromski zapewniał sobie utrzymanie?
11. Jaką posadę objął twórca w Raperswilu?
12. Gdzie poznał pisarz swoją pierwszą małżonkę i kiedy ją poślubił?
13. Kiedy urodził się Żeromskiemu pierwszy potomek i jakie otrzymał imię?
14. Gdzie zbudowano "chatę Żeromskiego"?
15. Podaj tytuły 5-ciu wybranych utworów autora.
16. Wymień 3 kraje europejskie, które poznał literat podczas życiowych wędrówek.
17. Jak nazywała się malarka, w której zakochał się Żeromski (druga żona pisarza).
18. Jakie imię nosiła córka pisarza?
19. Podaj tytuły utworów, które były owocem sezonowych pobytów twórcy na Wybrzeżu.
20. Który z utworów Żeromskiego nazywany jest "poematem o Helu"?
21. Co oznacza nazwa "międzymorze"?
22. Jakie było ulubione miejsce Żeromskiego w Helu?
23. Gdzie wypoczywał pisarz podczas wizyt w Helu?
24. Jaki kształt ma helski pomnik Żeromskiego?
25. Gdzie znajdują się muzea Żeromskiego?
26. Kto wyparł twórcę w rywalizacji o literacką Nagrodę Nobla?
27. Podaj datę śmierci pisarza.

 

KONKURS PLASTYCZNY
NA PLAKAT
PROMUJĄCY BIBLIOTEKĘ
I CZYTELNICTWO

Organizator
Biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej nr 4
Temat
1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu promującego bibliotekę i czytelnictwo przy wykorzystaniu różnych technik plastycznych.
Cele
1. Rozbudzanie zainteresowania biblioteką, książką
2. Mobilizowanie uczniów do czytania
3. Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu
Warunki uczestnictwa
W konkursie przewidziane są dwie kategorie wiekowe oceny prac:
I kategoria – dzieci klas - I - III,
II kategoria - dzieci klas IV – VIII,
1. Uczestnicy indywidualnie przygotowują prace plastyczne przy zachowaniu formy plakatu,
2. Prace powinny mieć postać jednostronnego plakatu
w formacie minimum A 3 i większe, wykonanego dowolną techniką plastyczną,
3. Ilość dostarczonych prac przez jednego uczestnika – 1 plakat,
4. Zgłoszone do konkursu plakaty przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi,
5. Organizator zastrzega sobie prawo do publicznej prezentacji prac konkursowych.
Terminy
1. Prace należy podpisać na odwrocie (imię i nazwisko, klasa) i dostarczyć do biblioteki szkolnej
do 28 października 2019 r. Prace dostarczone po w/w terminie nie wezmą udziału w konkursie.
2. O terminie rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora.
Ocena i nagrody
1. Oceny prac konkursowych dokona powołane przez organizatora jury.
2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
3. Prace będą eksponowane na wystawie w bibliotece szkolnej oraz na str. internetowej szkoły.
Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą do przetwarzania danych osobowych przez organizatora konkursu.


Plakat [niem. < hol.], gatunek grafiki użytkowej o funkcji informacyjnej, reklamowej, propagandowej itp.; wykonany gł. w technice litografii, offsetu, typografii i rotograwiury.

https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/plakat;3957887.html


 


KONKURS RODZINNY
WIERSZ O BIBLIOTECE
Regulamin konkursu literackiego - WIERSZ O BIBLIOTECE
1) Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna
2) Celem konkursu jest: rozwijanie twórczości literackiej, popularyzacja czytelnictwa, promocja uzdolnionych uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 poprzez publikację nagrodzonych i wyróżnionych utworów na stronie internetowej biblioteki.
3) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - VIII.
4) Temat pracy konkursowej: wiersz o tematyce związanej z biblioteką.
5) Miejsce i termin składania prac: biblioteka szkolna
do 21.10.2019 r.
6) Uczestnik może zgłosić do konkursu jeden lub więcej utworów.
7) Utwór należy podpisać na odwrocie (imię i nazwisko, klasa, wiek).
Podanie przez Uczestnika Konkursu wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek udziału w Konkursie oraz zgodę na przetwarzanie informacji w celach udostępnienia na str. internetowej szkoły oraz na tablicy informacyjnej w budynku szkoły.
8) Prace złożone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
9) Dostarczając wiersz do konkursu uczestnik potwierdza, że zgadza się z regulaminem.
10) Laureatom zostaną przyznane dyplomy, nagrody rzeczowe
11) Ogłoszenie wyników nastąpi 31 października 2019 roku.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Dane osobowe: imię, nazwisko, wizerunek. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez zgody na przetwarzanie danych osobowych.


 

 

2018/2019

 

Nastąpiło rozstrzygnięcie trwających od września do czerwca dwóch konkursów bibliotecznych:

 

„Moliki książkowe”

 

 

 

Klasy I-III

 

 

 

I miejsce     Weronika Zajączkowska kl. 2 a – 41 książek

 

 

 

II miejsce   Zuzanna Mazurkiewicz kl. 1 a – 30 książek

 

Igor Woźniak kl. 2 a – 28 książek

 

Lena Mularczyk kl. 2 b – 21 książek

 

 

 

III miejsce Anna Kaczorowska kl. 2 a 17 książek

 

Dominik Mazurkiewicz kl. 2 a – 16 książek

 

Zuzanna Pęciak kl. 2 b – 16 książek

 

 

Klasy IV - VIII

 

 

 

Katarzyna Pierszała kl. 8 b - 12 książek

 

Stępień Tobiasz kl. 6 b – 10 książek

 

Mielczarek Jakub kl. 6 b – 10 książek

 

 

 

 

 

„Mój lekturnik”

 

 

 

nagrodę otrzymuje Weronika Zajączkowska z kl. 2 a

 

 

 

 

 

Gratuluję i zachęcam do czytania nauczyciel bibliotekarz M. Pierszała

 

 

 

"Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł nowego przyjaciela, a gdy przeczytam książkę, którą już czytałem - to tak jakbym spotkał się ze starym przyjacielem."


Z okazji TYGODNIA BIBLIOTEK w bibliotece szkolnej zorganizowano wiele atrakcji czytelniczych i konkursów. Podczas przerw śródlekcyjnych uczniowie czytali wybrane książki, do których tworzyli ilustracje. 

W konkursie pod hasłem: Frazeologię należy znać uczestniczyło 28 uczniów, którzy zostali nagrodzeni pozytywną oceną 
z języka polskiego oraz otrzymali drobne upominki.

Kolejnym konkursem było wykonanie zakładki do książki.
Jury w składzie: p. Katarzyna Sobczyk, p. Aneta Gudajczyk i p. I. Dolata,
p.J. Jędrzejczyk nagrodziło:
I – miejsce Zuzanna Jadwiszczak kl. II c
II - miejsce Anna Manthei kl. IV b
III – miejsce Nela Kulda kl. V c

Za plakat promujący czytelnictwo nagrodę otrzymała Wiktoria Stawiarska 
z kl. IV b

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursach gratulujemy.

"Tydzień Bibliotek" w naszej szkole

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.

 

BIBLIOTEKA ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSACH:


1. Wykonanie plakatu promującego bibliotekę i czytanie


2. Wykonanie zakładki do książki.
Prace plastyczne przynosimy do biblioteki szkolnej do 15 maja 2019 r.
Najciekawsze i estetycznie wykonane prace będą nagrodzone!


3. Frazeologię należy znać - konkurs ze znajomości frazeologizmów, w którym każdy uczeń
z klas V-VIII może wziąć udział od dnia 8 maja do 15 maja 2019 r.  W bibliotece znajdują się kartki z frazeologizmami. Zadanie polega na losowaniu i objaśnieniu znaczenia frazeologizmów. Za poprawne wykonanie zadania będą nagrody!


REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

 

„SPOTKANIA Z POEZJĄ”

 

I. ORGANIZATORZY

– Monika Grygiel i Maria Pierszała

II. TEMATYKA KONKURSU

Tematyka konkursu obejmuje wiersze patriotyczne oraz opiewające piękno naszej ojczyzny – Polskę.

III. CELE KONKURSU

 

1. Popularyzowanie utworów o tematyce patriotycznej, historycznej.

 

2. Doskonalenie umiejętności recytatorskich wśród dzieci, umożliwienie uczestnikom

 

występu przed publicznością i prezentacji własnych umiejętności.

 

3. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 

4. Organizowanie i uczenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

5. Propagowanie wartości narodowych, rodzinnych i społecznych.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej.

 

Uczestnik przygotowuje na pamięć jeden, wybrany przez siebie wiersz o tematyce

 

patriotycznej lub opiewający piękno naszej ojczyzny.

 

Czas prezentacji nie powinien przekraczać 3 minut.

 

2. W konkursie mogą wziąć udział chętni uczniowie z klas:

 

– Klasa 4-6

 

– Klasa 7 -8

 

3. Zgłoszenia przyjmują organizatorzy konkursu p. Monika Grygiel i p. Maria Pierszała

Na zgłoszenia czekamy do dnia 30.04.2019 r.

V. TERMIN KONKURSU

Konkurs odbędzie się 8 maja 2019 r. o godz. 1200 w bibliotece szkolnej

VI. PROCEDURY OCENY WYKONAŃ RECYTATORSKICH

 

1. Prezentacje uczestników oceniać będzie jury wybrane przez organizatorów, a oceniane będą następujące elementy:

 

– dobór repertuaru związanego z tematyką konkursu,

 

– sposób interpretacji recytowanego wiersza,

 

– ogólne wrażenie artystyczne,

 

– pamięciowe opanowanie tekstu.

 

2. Jury wyłoni zwycięzców (I, II i III miejsce).

 

3. Za zajęcie I, II i III miejsca w poszczególnych grupach wiekowych

 

zostaną przyznane nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy.

 

4. Werdykt jury będzie ostateczny i nie będzie podlegał zmianom.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność.

 

  Biblioteka szkolna ogłasza dla uczniów klas 0- VII Szkoły Podstawowej nr 4 
Konkurs pt. „Mój lekturnik” 

Cele konkursu: 

• propagowanie czytelnictwa książek,
• pobudzanie ciekawości przeżywania przygód opisywanych 
w książkach,

• pogłębianie swojej wiedzy poprzez czytanie książek,
• kształtowanie aktywnego, twórczego młodego człowieka, rozwijanie zdolności manualnych.

Warunki konkursu:

• uczeń zakłada zeszyt, w którym dowolną techniką plastyczną będzie mógł przedstawić ciekawą historyjkę z przeczytanej książki.

• podstawą do oceny będzie rysunek, który ma przedstawić dowolnie wybrany fragment książki lub w klasach starszych napisanie kilku zdań na temat książki.

• przy każdej pracy należy podać tytuł i autora książki, oraz zatytułować swój rysunek.

• w konkursie udział biorą wszyscy uczniowie klas 0 - VII,
• konkurs obejmuje czytelnictwo książek w ciągu dwóch semestrów roku szkolnego 2017/2018,

• Laureatom zostaną wręczone dyplomy po zakończeniu konkursu (czerwiec 2018 r.).


 
Biblioteka ogłasza dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4
Międzyklasowy Konkurs Czytelniczy „Moliki Książkowe” 

Cele konkursu: 

• propagowanie czytelnictwa książek,
• pobudzanie ciekawości przeżywania przygód opisywanych 
w książkach,
• pogłębianie swojej wiedzy poprzez czytanie książek,
• wyrabianie umiejętności pracy dla sukcesu grupy w której się współistnieje.


Warunki konkursu:

• w konkursie udział biorą wszyscy uczniowie klas 0-VII,
• konkurs obejmuje czytelnictwo książek każdej klasy w ciągu dwóch semestrów roku szkolnego 2017/2018,

• po pierwszym półroczu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeniowej i w bibliotece, informacje o strukturze czytelnictwa poszczególnych klas w pierwszym semestrze,

• podstawą do oceny czytelnictwa są statystyki komputerowe książek wypożyczanych do domu. 

• Laureatom zostaną wręczone dyplomy po zakończeniu konkursu (czerwiec 2018 r.).

 

 


ARCHIWUM KONKURSÓW

W szkolnym konkursie na wiersz o bibliotece nagrodzeni zostali:

I miejsce Marta Zajączkowska kl. 4 a
II miejsce Paweł Bogusławski kl. 6 b


W bibliotece

W naszej bibliotece stoją książki na półkach
W jednej baśni tupie jeż
Z innej kuka kukułka
W słowniku trudne są wyrazy
W kucharskiej pyszne zrazy
Nasza biblioteka to nie jeden pokój
Tam zawsze panuje cisza i spokój
To nie jedna książka
Jest ich tu tysiące!
Z każdej bajeczki wypływa morał
Z każdego wierszyka wygląda słońce.
Jeśli czegoś nie wiesz
Czegoś się boisz
W bibliotece swą ciekawość zawsze zaspokoisz.

Marta Zajączkowska kl. 4 a


Biblioteka

Biblioteka w szkole się otwiera
I już radość mnie rozpiera
W bibliotece jest cicho i spokojnie
Każdy się tu zachowuje dostojnie
W bibliotece można usiąść i odpocząć
Bo tu nawet małe dzieci nie chichoczą
Siedzą i czytają spokojnie
Trenując swoje umysły oporne.

Paweł Bogusławski kl. 6 bPlakat - BIBLIOTEKA

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.W szkolnym konkursie na plakat o bibliotece nagrodzono:

I miejsce - Kamil Jaśkiewicz klasa 3 b

I miejsce - Kamila Góralczyk klasa 1 b

II miejsce - Katarzyna Cichecka klasa 2 b

II miejsce - Marta Zajączkowska klasa 4 a

III miejsce - Karolina Ociepa klasa 1 a

 

                  

 

Wyróżnienia otrzymali:

 

Julita Plucińska klasa 3 b

Katarzyna Marczak klasa 3 a

Julia Dobrowolska klasa 3 a

Lena Sidorczyk klasa 2 a

Adrian Winkler klasa 2 a

 
ARCHIWUM 2010/2011

 Laureaci konkursu  „Wiersz o bibliotece”:

 

 

 

 

 

I miejsce - Jakub Gągorowski, kl. 5b

 

 

II miejsce - Angelika Grzelak, kl. 3a

 

 

                   Paweł Bogusławski, kl. 5b

 

 

wyróżnienie przyznano zespołowi z klasy 5b: Mateusz Wosik, Filip Sołdon, Patryk Radzik, Piotr Ociepa

 

 

 

 

 

 

 

Laureaci konkursu plastycznego: „Moja biblioteka”

 

 

 

 

 

I miejsce – Klaudia Góralczyk, kl. 0b

 

 

II miejsce -  Kamil Jaśkiewicz kl. 2b

 

 

III miejsce -  Jagoda Bieńkowska kl. 4b

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl
Godziny pracy sekretariatu: 
pn., śr., czw., pt.: 7:00 - 16:00
wt.: 7:00 - 17:00