SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Archiwum

14.09.2013

KOLOROWA LOKOMOTYWA


PROJEKT KOLOROWA LOKOMOTYWA

Od  września  uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego przyłączyli się do projektu p.h. Kolorowa Lokomotywa organizowanego przez Łódzki Dom Kultury.
Ideą projektu, jest stworzenie programu edukacji ekologicznej, łączącego warsztaty artystyczne z praktycznymi zadaniami ochrony i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Na projekt składają się warsztaty, konkursy, projekcje filmowe, prelekcje, wycieczki. Działania warsztatowe mają za zadanie edukować i pobudzać w młodych ludziach potrzebę zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcić postawy ekologiczne, obudzić w odbiorcach indywidualną odpowiedzialność za stan środowiska. Celem pośrednim projektu jest również  kultywowanie tradycji ludowej regionów Polski Środkowej, gdzie w działaniach artystycznych przyroda jest podstawowym źródłem inspiracji artystycznej i materiałem wyjściowym do pracy twórczej.
Przy okazji wycieczek dzieci zdobędą wiedzę na temat przyrody i jej ochrony oraz inspirację do działań artystycznych. Dla uczestników projektu rozpisane zostaną trzy konkursy: plastyczny pn. „Przyroda wokół nas”, sztuki ludowej rękodzieła pn. „Sztuka bliska naturze” i fotograficzny pn. „Natura oczami dziecka”. Prace nagrodzone zostaną wyeksponowane na Wystawie Finałowej w Galerii Kawiarnia Łódzkiego Domu Kultury, której otwarcie przewidziane jest na dzień 18 listopada 2013 r.

KALENDARZ WYDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM:
12 września 2013 r
Wyjazd do Łodzi

Kolorowa lokomotywa

Kliknij na miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij "zamknij", aby wyjść.SPOTKANIA FILMOWE - PROJEKCJA FILMOWA, PRELEKCJA, WYCIECZKA
Pierwszy dzień rozpoczął się zajęciami teoretycznymi, pokazem filmu pt. „Obcy – gatunki inwazyjne w Polsce” oraz prelekcją związaną z tematem filmu, w której usłyszeli o bioróżnorodnością świata grzybów, roślin, zwierząt. Prelekcje poprowadzi dr Adam Gogacz.
Po obejrzeniu filmu ruszyliśmy w teren do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w Łagiewnikach aby tam w praktyce poznać wybrane elementy naturalnego środowiska. Jednym z głównych założeń edukacji ekologicznej jest poznawanie otaczającego nas środowiska przyrodniczego poprzez bezpośredni kontakt z nim w terenie. Spotkanie z przyrodnikiem pozwoliło uzupełnić wiedzę o praktyczne doświadczenia i utrwalić dotychczas zdobyte wiadomości na temat bogactwa  fauny, flory.
Uczniowie zachwyceni wracali z wycieczki.
Wiadomości z kolejnych niebawem.Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku