SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Archiwum

10.12.2015

„KARMNIK” - KONKURS RODZINNY


 „KARMNIK” - KONKURS RODZINNY

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie
koordynator Martyna Pacholczyk, Monika Grygiel
2. Cele konkursu:
- zwrócenie uwagi na otaczające środowisko przyrodnicze,
- uwrażliwienie i dostrzeżenie problemu egzystencji ptaków w trudnym okresie zimowym,
- poznanie ptaków, które odwiedzają zimą karmnik oraz sposobu, w jaki się odżywiają,
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności.
3. Konkurs trwa od 07.12.2015 r. - 15.01.2016 r.
4. Uczestnikami konkursu mogą zostać uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 wraz ze swoimi rodzicami/opiekunami.
5. Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę. Prace zakupione w sklepie nie bedą oceniane.
6. Karmnik powinien być zaprojektowany i wykonany samodzielnie przez uczestników. Powinien posiadać element mocujący do drzewa, co pozwoli na umieszczenie go w dowolnym miejscu. Prace nie będą zwracane.
7. Do zgłoszonej pracy należy dołączyć następujące informacje:
* imię i nazwisko ucznia
* klasa
* dwa zdjęcia wykonane podczas pracy (również w wersji elektronicznej na adres
martyna.pacholczyk@gmail.com, monikagrygiel@wp.pl ).
8. Konkurs będzie rozstrzygany w następujących kategoriach:
* klasy 0-III
* KLASY IV-VI
9. Kryteria oceny
* oryginalność projektu przy zachowaniu funkcjonalności i faktycznego przeznaczenia karmników,
* dobór materiałów,
* pomysłowość i oryginalność,
* wkład pracy,
* estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji.
10. Dla autorów najlepszych prac – nagrody!
11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku