SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Archiwum

17.01.2016

Zbiórka żywności dla zwierząt przedłużona


 Przedłużamy zbiórkę ziarna, suchego chleba, orzechów, marchwi, buraków, żołędzi 
i kasztanów. 
Produkty można przynosić do 12 lutego 2016r. do p.M. Pacholczyk 
i p. M. Grygiel - sala 24.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu „Zimowa pomoc wierszem pisana”

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie
koordynator Martyna Pacholczyk, Monika Grygiel
2. Cele konkursu:
- zwiększenie świadomości uczestników konkursu na temat świata przyrody, jego zagrożeń i pomocy ze strony ludzi,
- rozwijanie sprawności pisania wierszy,
- odkrywanie młodych talentów.
3. Konkurs trwa od 01.02.2016r. - 04.03.2016r.
4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas III – VI.
5. Każdy z uczestników pisze jeden utwór (wiersz, wierszyk, rymowankę), który będzie zachęcał do tego, by pomagać zwierzętom w trudnym okresie zimowym.
6. Utwór nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany. Organizator nie zwraca tekstów i jednocześnie zastrzega sobie prawo do dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na własność Organizatora.
7. Przy ocenie zgłoszonych utworów będą brane pod uwagę następujące kryteria:
* pomysłowość i oryginalność,
* dobór słownictwa,
* poprawność formy,
* zgodność z tematem.
8. Prace powinny zostać dostarczone w formie wydruku komputerowego (do p. Moniki Grygiel s.24 i p. Martyny Pacholczyk s.27). Na odwrocie należy umieścić imię i nazwisko autora, klasę.
9. Dla autorów najlepszych prac – nagrody!
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.


Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl
Godziny pracy sekretariatu: 
pn., śr., czw., pt.: 7:00 - 16:00
wt.: 7:00 - 17:00