SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Archiwum

15.11.2016

KONKURSY EKOLOGICZNE


Regulamin konkursu rodzinnego

 „BOŻONARODZENIOWA CHOINKA Z SUROWCÓW NATURALNYCH I WTÓRNYCH”

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie

koordynatorzy -  Monika Grygiel, Martyna Pacholczyk

2.  Cele konkursu:

- kultywowanie tradycji oraz pogłębianie wiedzy na temat symboliki świąt,

- rozwijanie wyobraźni i kreatywności,

- wykorzystanie odpadów i surowców naturalnych jako materiału do działań artystycznych,

- uświadomienie uczestnikom znaczenia segregacji i dbałości o czystość najbliższego otoczenia,

- promowanie twórczości dziecięcej.

3. Konkurs trwa od 21.11.2016r. - 19.12.2016r.

4.  W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VI i ich rodziny.

5. Zadaniem drużyny jest wykonanie pracy przy wykorzystaniu surowców naturalnych (np. drewno, suszone rośliny, produkty spożywcze pochodzenia roślinnego) i surowców wtórnych (np. karton, makulatura, szkło, nakrętki, płyty CD).

6. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy dostarczyć do koordynatorów:

* p. Monika Grygiel -  sala 24

* p. Martyna  Pacholczyk -  sala 8

7. Kryteria oceny prac:

* zgodność z tematem,

* estetyka pracy,

* oryginalność, dobór i wykorzystanie materiałów.

8. Dla autorów najlepszych prac – nagrody!

9.  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.
Regulamin konkursu

„PRZYJACIEL PRZYRODY”

 

1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr4 im. Stefana Żeromskiego

w Bełchatowie; koordynatorzy -  Monika Grygiel, Martyna Pacholczyk

2. Celem  konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo) przyjaciela przyrody.

3. Konkurs trwa od 10.11.2016r. - 10.12.2016r.

4. W konkursie mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Bełchatowie.

5. Projekty konkursowe mogą być realizowane indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).
6. Prace należy wykonać ręcznie (technika dowolna, np.kredki, farby, wydzieranka) lub korzystając z technik komputerowych; format A4.

7. Podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy dostarczyć do koordynatorów:
- p. Martyna  Pacholczyk -  sala 8,
- p. Monika Grygiel -  sala 24,
8. Kryteria oceny prac:

- zgodność z tematem,

- estetyka pracy,

- oryginalność.
9. Dla autorów najlepszych prac – nagrody!
10. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń.

 


Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl
Godziny pracy sekretariatu: 
pn., śr., czw., pt.: 7:00 - 16:00
wt.: 7:00 - 17:00