SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

Mediacje w szkole

 Pilotażowy program „Mediacje w szkole” 
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie

 


W ramach prowadzonego w naszej szkole pilotażowego programu „ Mediacje w szkole” uczniowie klas 8 wzięli udział w zajęciach dotyczących mediacji szkolnych oraz rówieśniczych. Uczestnicy podczas zajęć poznali podstawowe zagadnienia dotyczące rozwiązywania konfliktów. Doskonalili również sposoby prawidłowego porozumiewania się. Zajęcia zostały przeprowadzone przez panią Katarzynę Zawadzką.

Mając na uwadze konieczność budowania bezpiecznej i przyjaznej dzieciom szkoły, rozwoju kompetencji społecznych uczniów, nabycia przez nich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, nasza szkoła w roku szkolnym 2021/2022 wdraża program „Mediacje w szkole”.

Chcąc przybliżyć uczniom ideę mediacji w roku szkolnym 2021/2022 przewiduje się:

- prowadzenie warsztatów doskonalących umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,

- pogadanki na temat sytuacji konfliktowych i możliwych rozwiązaniach,

- propagowanie scenariuszy zajęć do wykorzystania podczas godzin z wychowawcą i zajęć świetlicowych.

Wszystkie te działania mają na celu promowanie mediacji szkolnych i rówieśniczych, które będą fundamentem do rozpoczęcia działalności Szkolnego Klubu Mediacji w kolejnych latach szkolnych. Szkoląc przyszłych mediatorów, nasi uczniowie będą mieli okazję doskonalić umiejętności komunikacyjne, aktywnie działać w Klubie i rozwijać kompetencje społeczno – emocjonalne.
Mediacja to alternatywna metoda rozstrzygania sporów, a jej siłą jest dialog, wspólne poszukiwanie rozwiązań oraz świadome przyjęcie odpowiedzialności za wypracowane porozumienie.


Witamy w programie i zapraszamy do poszukiwań porozumienia w przestrzeni, jaką daje mediacja.

 

Koordynatorzy:

Agata Wojciechowska

Katarzyna Zawadzka

 

Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku