SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

REKRUTACJA 2021/2022

 

Oddział przedszkolny

Klasa 1


Regulamin naboru do oddziału wychowania przedszkolnego
w Szkole Podstawowej nr 4
im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie na rok szkolny 2021/2022
- do pobrania tutaj 

Regulamin naboru uczniów
do klas pierwszych
w Szkole Podstawowej nr 4
im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie na rok szkolny 2021/2022
- do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 – wniosek o przyjęcie
do oddziału przedszkolnego
- do pobrania tutaj

Załącznik nr 1 - wniosek
o przyjęcie/zgłoszenie do klasy 1
- do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 – oświadczenie
o wielodzietności rodziny kandydata
- do pobrania tutaj

Załącznik nr 2 - oświadczenie
o samotnym rodzicielstwie
- do pobrania tutaj


Załącznik nr 3 – oświadczenie
o samotnym rodzicielstwie
- do pobrania tutaj

Załącznik nr 3 – oświadczenie do celów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego do klasy 1
- do pobrania tutaj


Załącznik nr 4 – oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata znajdującym się
w odległości do 3 km od siedziby szkoły 
- do pobrania tutaj


Klauzula – informacja o przetwarzaniu danych w procesie rekrutacji
- do pobrania tutaj


W/w dokumenty można pobrać ze strony internetowej szkoły lub przy wejściu głównym w szkole. Następnie należy dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły lub zeskanować i wysłać na emaila sekretariatu szkoły: 
sp4@belchatow.pl, ewentualnie zostawić w skrzynce pocztowej na listy
znajdującej się przy szkole w zabezpieczonej kopercie. 


Adres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku