SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4
                 im. Stefana Żeromskiego
                          w Bełchatowie

 

UBEZPIECZENIE

 Compensa NNW Szkolne

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych.

Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00


Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków – ubezpieczenie szkolne 184dostępne są:

 na www.compensa.pl, w każdej placówce terenowej Compensy


Forma zgłoszenia szkody:


- pisemnie za pośrednictwem poczty na adres:Compensa TU S.A. VIG,

02-342 Warszawa, al. Jerozolimskie 162, z dopiskiem szkoda z NNW Szkolne,


- osobiście w każdej jednostce terenowej Compensy,

- za pośrednictwem strony internetowej www.compensa.pl

 

- u swojego Agenta

 

Biuro Ergo Hestia Bełchatów

ul. Piłsudskiego 1

97-400 Bełchatów

 


Druk zgłoszenia szkody dostępny na www.compensa.pl, w szkole lub TUTAJAdres:
ul. Lipowa 11, 97-400 Bełchatów
Kontakt:
tel. 44 /632-22-18; kom. 510-791-755
e-mail: 
sp4@belchatow.pl

Godziny pracy sekretariatu: 
7:30 - 15:30
od poniedziałku do piątku